Wil je helpen?

Help met spullen:

Breng ze naar:

Of bied ze aan via:

We zoeken vrijwilligers – we zoeken jou

Kom eens langs om te kijken of dit iets voor jou is:

Projectcoördinator AFriend4AFriend Haarlemmermeer
AFriend4AFriend is een maatjesproject voor jonge statushouders. De Oecumenische Stichting voor Maatschappelijke activeringswerk in Noord Holland (OSMA) is samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van dit project in de Haarlemmermeer.
Bekijk vacature

Klassenassistenten Inburgering in Hoofddorp
Vind je het leuk om vluchtelingen en nieuwkomers te helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Als klassenassistent ondersteun je een NT2 docent tijdens de klassikale lessen ten behoeve van de inburgering.
Bekijk vacature

Taal op Maat Haarlemmermeer zoekt enthousiaste taalcoaches
Wil jij een vluchteling helpen met de Nederlandse taal? Ben jij gedurende langere tijd anderhalf uur per week beschikbaar? Taal op Maat Haarlemmermeer is een project van Vluchtelingenwerk Noordwestholland. In het project worden taalcoaches één op één gekoppeld aan anderstalige inwoners van de Haarlemmermeer. Vaak zijn dat vluchtelingen, maar alle anderstalige nieuwkomers zijn van harte welkom in dit project.
Bekijk vacature

Taal op Maat Haarlemmermeer zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het Taalcafé en Conversatiegroepjes
Wil jij een vluchteling helpen om beter de Nederlandse taal te spreken? Vind je het leuk om dit in een informele sfeer te doen met een klein groepje vluchtelingen? Meld je dan aan als taalcoach Taalcafé voor het TaalCafé in de Centrale Bibliotheek Hoofddorp of de Conversatiegroep Nieuw Vennep. Bel voor meer informatie met het kantoor van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer: 023-5749284.
Bekijk vacature

Maatschappelijk Begeleider Haarlemmermeer
Vluchtelingenwerk locatie Haarlemmermeer is op zoek naar vrijwilligers die als maatschappelijk begeleider vluchtelingen willen ondersteunen.
Bekijk vacature

Communicatiemedewerker
VluchtelingenWerk Haarlemmermeer is op zoek naar een communicatiemedewerker die bereid is zich op vrijwillige basis voor het goede doel in te zetten. Als communicatiemedewerker onderhoud je contacten met de pers, organisatoren van evenementen en promoot je de activiteiten.
Bekijk vacature

Financieel ondersteuner Haarlemmermeer
Vluchtelingen starten hun leven in Nederland menigmaal vanuit een kwetsbare inkomenspositie met een minimuminkomen en veelal zonder spaargeld. Ze zijn vaak slecht geïnformeerd over de inkomensondersteunende voorzieningen waar zij recht op hebben. VluchtelingenWerk wil met project Euro-Wijzer de financiële positie van vluchtelingen verbeteren door hen te begeleiden bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden. Hiervoor is een vrijwillige financiële begeleider nodig. Ben jij dat?
Bekijk de vacature

Front-office medewerker
Als baliemedewerker ben jij veelal de eerste persoon die cliënten en overige bezoekers
zien bij binnenkomst. Het is belangrijk dat zij goed worden ontvangen, te woord worden gestaan en in de juiste richting worden gewezen. Ben je de juiste persoon voor deze plek? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk Haarlemmermeer via mail.
Bekijk de vacature

Integratiecoach
Als integratiecoach of maatschappelijk begeleider bied je hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die zich vanuit een asielzoekerscentrum vestigen in de gemeente. Van hen wordt verwacht dat zij op termijn zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Jouw rol is begeleiding bieden bij dit integratieproces.
Bekijk vacature

Juridisch begeleider
Als juridisch begeleider bied je hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die zich vanuit een asielzoekerscentrum vestigen in de gemeente. Je zal je veelal bezighouden met het proces van gezinshereniging waarbij zich allerlei (juridische) obstakels kunnen voordoen.
Bekijk vacature

Projectcoördinator
Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer zoekt een  projectcoördinator die, onder begeleiding van een betaalde kracht, projecten opzet die interactie tussen de inwoners van Nederland en vluchtelingen moeten realiseren. Hierbij kan je denken aan feesten of projecten in de sfeer van kunst & cultuur. Doel van deze projecten is om beide partijen bij elkaar te brengen en zo integratie in de hand te werken.
Bekijk vacature