Nieuws

Groen licht voor mensen op de vlucht

Op 10 december 2021 verlichtten ook velen in Haarlemmermeer hun huis met een groen licht voor het raam. Zo steunden ze bewoners aan de Pools-Wit-Russische grens, die dat doen als ‘hier ben je welkom’ voor de vele vluchtelingen daar in niemandsland.

Een groot aantal Haarlemmermeerse organisaties, kerken en politieke partijen sloot zich aan bij de actie Groen Licht van de Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN). Zij riepen ons op om op 10 december, internationale dag van de Mensenrechten, een Groen Licht-signaal te geven door huizen of gebouwen groen te laten kleuren of een groen lichtje voor het raam te zetten.

Groen Licht is geïnspireerd op de groene lichtjes, die bewoners en kerken langs de Pools-Wit-Russische grens aan hun huis of gebouw of voor het raam hangen, als teken dat migranten en vluchtelingen in nood daar welkom zijn. Als ze proberen Polen binnen te komen om asiel te vragen worden ze door de autoriteiten tegengehouden, opgejaagd of met harde hand teruggeduwd. Op veel meer plekken langs de grenzen van de EU worden mensen op de vlucht steeds vaker tegengehouden of in gammele bootjes terug de zee opgestuurd. Daardoor wordt aan vluchtelingen de mogelijkheid ontnomen gebruik te maken van hun recht asiel aan te vragen in Europa. Meer dan zestig landelijke organisaties zoals een groot aantal kerken en politieke partijen doen mee. Wake Amsterdam zet het Amsterdamse Stadhuis in de groene spotlights.

Op initiatief van het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer deden ook in Haarlemmermeer een aantal kerken, politieke partijen en organisaties zoals Amnesty International Haarlemmermeer en het koor Morrend Volk mee. Zo werd de Hoofddorpse H. Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg 1071 in groen licht gehuld. Daar was ook een korte Vesperviering.
Deelnemers in Haarlemmermeer voor zover bekend:
Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
Morrend Volk
GroenLinks
PvdA
D66
CU/SGP
Amnesty International afd. Haarlemmermeer
H. Joannes de Doper parochie
Marktpleinkerk Hoofddorp
De Ark, Hoofddorp
Caritas Haarlemmermeer

Kleine herdenking Schipholbrand

Op dinsdag 26 oktober is in kleine kring de Schipholbrand herdacht bij het monument in Oude Meer.

Zestien jaar geleden brak in de nacht van 26 op 27 oktober de Schipholbrand uit. In het cellencomplex op Schiphol-Oost vielen elf doden: ingesloten vreemdelingen die wachtten op papieren rond hun verblijf hier of die ‘toevallig’ waren opgepakt. De brand had veel politieke impact: twee ministers en de burgemeester van Haarlemmermeer traden af.

Vorig jaar, bij de 15e herdenking, werd de brand voor het laatst publiekelijk herdacht, samen met de Haarlemmermeerse wethouders Nobel en Rip. Voortaan leggen leden van het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer op 26 oktober bloemen bij de elf paaltjes in Oude Meer, voor elk slachtoffer een, en noemen deze elf namen. Het thema ‘vreemdelingendetentie in Nederland’ wordt door het Platform nog steeds, nu op diverse andere manifestaties, aan de orde gesteld.

Bij de herdenking werd het gedicht ‘Een beter land’ van Willem Wilmink uit 1999 voorgelezen. Daarin verbindt hij de dromen van vluchtelingen met die van ons. Een van de laatste strofes luidt:

een plek waar hij in vrede leeft
laat me niet verrekken
pak me bij de hand
en we vinden misschien samen
ooit nog een beter land

Vaak wordt gezegd: ‘Willem Wilmink zou zelf hebben gewenst, dat dit gedicht vreselijk gedateerd was, maar helaas.’ Herman van Veen zingt deze tekst sinds 1999.

Klimaatalarm 14 maart

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en wij Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer kijken met positieve belangstelling naar de klimaatcoalitie Hoofddorp, die vecht voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid voor iedereen. Dat gebeurt niet zomaar. Ieders stem is van levensbelang!

De Klimaatcoalitie Haarlemmermeer zegt: ‘Samen en toch op anderhalve meter afstand laten we door heel Nederland van ons horen op zondag 14 maart 2021 met een klimaatalarm. Voor gezinnen, kleine ondernemers, voor jongeren, voor jou. Want iedereen heeft recht op gezond eten, duurzaam reizen, groene banen en een fijne, duurzame woning. In Nederland en daarbuiten, wij en onze (klein)kinderen en alle kinderen wereldwijd. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.

Het klimaatalarm in Hoofddorp wordt georganiseerd door de klimaatcoalitie Hoofddorp bestaande uit een aantal jongere en oudere klimaatvoorvechters met allerlei partners op gebied van klimaat, samenleving en bewustwording.

Het klimaatalarm zal voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen. Daarom is niet zeker hoeveel mensen er fysiek aanwezig kunnen zijn. Zodra we meer weten, zullen we het laten weten! Ook vragen we iedereen zich aan te melden op Klimaatmars2021.nl

Kom 14 maart 2021 om 14.00 uur naar het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp of kijk thuis online mee met de landelijke livestream. En luid met pannen en lepels, fietsbellen en toeters de noodklok om 15.00 uur.

Lopend vuur

Op 12 maart 2021 komt er een lopend vuurtje aan in Hoofddorp. Onder de noemer “Lopend Vuur” houdt een groep demonstranten op 12 maart op het Raadhuisplein in Hoofddorp een wake voor humaan migratiebeleid. Op 13 maart geven zij het vuur weer door.

Met deze wake willen de demonstranten voorbijgangers informeren over hoe hun stem asiel en migratie kan beïnvloeden en aan politici laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor humaan migratiebeleid. In heel Nederland worden tussen 1 en 17 maart wakes en looptochten georganiseerd met hetzelfde doel. Langs verschillende routes wordt het vuur naar Den Haag gebracht. Eline Gumbert, coördinator van de wake en de tocht in Haarlemmermeer, vertelt waarom zij meedoet:

“Straks zijn er verkiezingen. Vluchtelingen stemmen natuurlijk niet, maar dat betekent niet dat zij er niet toe doen. Onze stem is belangrijk. Wij willen dat vluchtelingen rechtvaardig en humaan behandeld worden, en dat ook onze politici in Den Haag zich daarvoor inzetten. Die boodschap verspreiden we als een lopend vuur door Nederland!”

De landelijke actie is gezamenlijk opgezet door Vluchtelingencomité Groningen en MiGreat. In het hele land worden meer dan veertig wakes en tochten georganiseerd.

Hiermee spreekt de organisatie zich uit tegen het gebrek aan actie van de Europese leiders en hoopt op een humane opvang voor alle vluchtelingen die momenteel in slechte omstandigheden aan de Europese grenzen verblijven als onderdeel van algemeen humaner migratiebeleid.

Het vuur komt vanuit Haarlem op vrijdag 12 maart om 16 uur aan op het Raadhuisplein in Hoofddorp. Hier wordt de wake gehouden. Op zaterdag 13 maart om 8 uur vertrekt het vuur weer vanaf het Raadhuisplein in Hoofddorp en wordt lopend naar de volgende locatie gebracht, in Noordwijk. Wie het hele stuk of een deel wil meelopen, kan zich opgeven bij Eline of bij Leo Mesman, mail.
Rekening houdend met de maatregelen rondom covid-19 zal er maar een beperkt aantal demonstranten deelnemen aan de demonstratie. Voorbijgangers wordt gevraagd voldoende afstand te houden en informatie en statements te delen via sociale media.

Facebook evenement Hoofddorp 12-13 maart: link
Facebook evenement Landelijk 1-17 maart: link
Voor Hoofddorp: Eline Gumbert – mail – 06 2516 2582

500 seconden voor 500 kinderen

Op 14 mei 2020 nam de Haarlemmermeerse gemeenteraad een motie aan om 25 van de 500 vluchtelingenkinderen uit Lesbos te willen opvangen. Maar de regering werkt niet mee. Daarvoor vragen rond kerst kerken door heel Nederland 500 seconden aandacht.

Omdat veel gemeenteraden hetzelfde aanbod deden, kon de regering de 500 kinderen laten komen. Maar dat gebeurt niet. Daarom houden kerken een aandachtmoment in of na de vieringen. Dit gebaar is gekozen om zo de aandacht vast te houden, zeker nu er verkiezingen aankomen. Rond kerst waren er in de regio aandachtsmomenten voor de 500 kinderen.

• Als eerste hielden de protestantse kerk De Lichtkring in Hoofddorp-Toolenburg en De Schutse in Uithoorn op zondag 20 december een wake:
1. in De Lichtkring was er om 11.15 uur een online wake van 500 seconden, met een gebed, gedicht en bijbeltekst en een icoon voor stille meditatie.
2. in De Schutse in Uithoorn was er aansluitend aan de ochtendkerkdienst een wake.

20 december is twee dagen na de Internationale Dag van de Migrant op 18 december.

• Op 3 januari, de zondag van de Driekoningen, gevolgd door de vlucht van Jezus met zijn ouders, waren er vier wakes: twee in Hoofddorp en twee in Nieuw-Vennep.
1. In oecumenisch kerkcentrum De Ark in Overbos, Muiderbos 36. Een wake na de kerkdienst
2. In de rooms-katholieke Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg 1073 was er in de viering op verschillende manieren aandacht voor ‘de 500’.
3. In De Rank aan de Eugenie Prévinaireweg in Nieuw-Vennep organiseerde de diaconie een wake, aansluitend aan de zondagmorgenviering.
4. De Katholieke kerk van Nieuw-Vennep hield aansluitend aan de viering een wake.

De meeste wakes zijn nog tot half februari online te bekijken op de websites van de betreffende kerk.

Ook in de Hoofddorpse Marktpleinkerk is een aandachtsmoment in de kerkdienst geweest.

Foto: de beroemde Madonna-del-Mare-Nostrum van Hansa Versteeg; foto en copyright ook van hem.

5e en laatste herdenking Schipholbrand

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de Schipholbrand uitbrak. Op maandag 26 oktober stond het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, samen met de Haarlemmermeerse wethouders Nobel en Rip bij het monument in Oude Meer stil bij dit trieste jubileum. Het was tevens de laatste keer dat de brand publiekelijk wordt herdacht.

De herdenking vond plaats bij het monument achter Breguetlaan 67, tegenover de Shellpomp in Oude Meer (Schiphol-Oost). De Haarlemmermeerse wethouders Jurgen Nobel en Johan Rip vertegenwoordigden het Haarlemmermeerse gemeentebestuur. Wethouder Nobel hield een korte toespraak. Centraal stond het leggen van bloemen bij de elf paaltjes met de namen van de slachtoffers.

Een impressie van de herdenking is te zien bij NH Nieuws.

Aanleiding herdenking
In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 vielen in het cellencomplex op Schiphol-Oost elf doden: ingesloten vreemdelingen die wachtten op papieren over hun verblijf hier of ‘toevallig’ waren opgepakt.

Belangrijke reden voor de herdenking was dat voor een aantal nabestaanden en overlevenden het trauma nog duidelijk leefde. Deze groep is inmiddels door allerlei oorzaken heel klein geworden. Ook vond de herdenking plaats omdat ‘vreemdelingendetentie in Nederland’ nog steeds omstreden is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rapport ‘Isolatie in vreemdelingendetentie’ van Amnesty International van begin september. Dat thema wil het Platform door andere manifestaties, bijvoorbeeld rond de verkiezingen, aan de orde blijven stellen. Daarom is deze 15e herdenking de laatste.

Meer lezen
Bart Zuidervaart van Trouw was erbij en keek terug en om zich heen in een column in Trouw. Klik hier

Een goed overzicht over de brand en de laatste 15 jaar in het Noordhollands Dagblad.
Klik hier.

Bij RTV Oost kunt u lezen over hoe de brand de bewakers en marechaussee raakte.
Klik hier.