Activiteiten

De waarde van woede

Waar komt al die woede in deze tijd vandaan? Is woede eigenlijk slecht? ‘Zoek naar de waarde van woede’, zegt filosoof Nico Koning.

Woede werd eeuwenlang gezien als wild en onbeschaafd, zelfs als een van de hoofdzonden, maar nu niet meer. Er wordt meer geluisterd naar mensen die boos zijn. En er is nogal wat waar mensen boos om worden, of heftiger: woedend. Zoals we zien bij MeToo, Black lives matter, verzet tegen coronamaatregels, slavernijverleden, klimaatdemonstraties, boerenprotesten, de oorlog in Gaza

In een indrukwekkende studie De waarde van woede – over opstandigheid en rechtvaardigheid verkent filosoof Nico Koning de woede door de geschiedenis heen: van de Griekse helden en de slavenwoede, en de onderdrukte woede, tot de herleving van de woede vandaag de dag. Uiterst actueel ook, nu woede volop geuit wordt met een beroep op rechtdoen. Sommigen vinden dat we daarin te ver gaan, bijvoorbeeld nu mensen afgerekend worden op grensoverschrijdend gedrag.

Op uitnodiging van Het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer was hij op woensdag 13 maart 2024 in Kerkcentrum De Ark voor een avond over zijn gedachten.

Het boek is een uitgave van Damon, ISBN 978 94 6340 296 5. Het Platform heet iedereen van harte welkom om de eigen woede te leren plaatsen en er met anderen over te spreken.

Voor meer informatie: Leo Mesman, Paul Boersma, Rien Wattel via vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com


Brief aan gemeente Haarlemmermeer maart 2020:

Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer vraagt gemeente:

‘Neem kinderen uit Lesbos-kampen op in Haarlemmermeer’

De intrieste beelden van de kinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos hebben ook veel Haarlemmermeerders diep geschokt. Daarom doen we een beroep op het College van burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad van Haarlemmermeer om een aantal kinderen op te nemen in Haarlemmermeer, in navolging van Leiden en Amsterdam. We verwachten dat daar in Haarlemmermeer een ruim draagvlak voor is, zoals er in 2015 veel draagvlak bleek te zijn voor de opvang van vluchtelingen bij Vijfhuizen: er waren heel snel heel veel vrijwilligers, die daar hun medewerking aan wilden geven.

Vorige week hebben Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children NL een beroep gedaan op Nederlandse gemeenten om leiderschap en barmhartigheid te tonen en 500 kinderen zonder ouders en familie op te nemen. Leiden en Amsterdam hebben daar in eerste instantie positief op gereageerd. Buurgemeente Leiden met 125.000 inwoners denkt erover 25 vluchtelingenkinderen op te nemen. Utrecht roept staatssecretaris Broekers-Knol op ‘haar belofte om Griekenland te steunen’ na te komen. Tegelijk besloot Duitsland een groep kinderen op te nemen.

We hopen dat deze beweging doorgaat en vraagt Haarlemmermeer ‘leiderschap en barmhartigheid te tonen’ door de regering aan te bieden een aantal kinderen op te nemen en net als Duitsland snel tot actie over te gaan.

We bieden daarbij aan mee te denken over hoe die opvang van kwetsbare kinderen gerealiseerd kan worden. In het Platform werken veel Haarlemmermeerse groepen samen: Amnesty International Hoofddorp, de Raden van Kerken van Hoofddorp en Badhoevedorp, Caritas Haarlemmermeer vanuit de RK-kerken, het Humanistisch Verbond Haarlemmerland, de Stichtingen Somaliërs in Haarlemmermeer, Marhaba en Amalia Nieuw-Vennep, met steun en advies van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer.

Lees hier: Brief aan B&W en Gemeenteraad Haarlemmermeer

Lees hier: de motie in de gemeenteraad en de berichten over de raadsvergadering van 14 mei.

Lees hier ook de reactie van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.