Activiteiten

Brief aan gemeente Haarlemmermeer maart 2020:

Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer vraagt gemeente:

‘Neem kinderen uit Lesbos-kampen op in Haarlemmermeer’

De intrieste beelden van de kinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos hebben ook veel Haarlemmermeerders diep geschokt. Daarom doen we een beroep op het College van burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad van Haarlemmermeer om een aantal kinderen op te nemen in Haarlemmermeer, in navolging van Leiden en Amsterdam. We verwachten dat daar in Haarlemmermeer een ruim draagvlak voor is, zoals er in 2015 veel draagvlak bleek te zijn voor de opvang van vluchtelingen bij Vijfhuizen: er waren heel snel heel veel vrijwilligers, die daar hun medewerking aan wilden geven.

Vorige week hebben Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children NL een beroep gedaan op Nederlandse gemeenten om leiderschap en barmhartigheid te tonen en 500 kinderen zonder ouders en familie op te nemen. Leiden en Amsterdam hebben daar in eerste instantie positief op gereageerd. Buurgemeente Leiden met 125.000 inwoners denkt erover 25 vluchtelingenkinderen op te nemen. Utrecht roept staatssecretaris Broekers-Knol op ‘haar belofte om Griekenland te steunen’ na te komen. Tegelijk besloot Duitsland een groep kinderen op te nemen.

We hopen dat deze beweging doorgaat en vraagt Haarlemmermeer ‘leiderschap en barmhartigheid te tonen’ door de regering aan te bieden een aantal kinderen op te nemen en net als Duitsland snel tot actie over te gaan.

We bieden daarbij aan mee te denken over hoe die opvang van kwetsbare kinderen gerealiseerd kan worden. In het Platform werken veel Haarlemmermeerse groepen samen: Amnesty International Hoofddorp, de Raden van Kerken van Hoofddorp en Badhoevedorp, Caritas Haarlemmermeer vanuit de RK-kerken, het Humanistisch Verbond Haarlemmerland, de Stichtingen Somaliërs in Haarlemmermeer, Marhaba en Amalia Nieuw-Vennep, met steun en advies van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer.

Lees hier: Brief aan B&W en Gemeenteraad Haarlemmermeer

Lees hier: de motie in de gemeenteraad en de berichten over de raadsvergadering van 14 mei.

Lees hier ook de reactie van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.