Vredesvesper

Vredesvespers vinden plaats op iedere eerste vrijdag van de maand op wisselende locaties. In deze vieringen bidden wij om recht en vrede in de wereld. De vieringen duren ongeveer 20 minuten.

Vrijdag 1 maart, 17.00 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

Voorganger: ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen